I år lägger IASP fokus på ledsmärta. Ledsmärta påverkar miljontals människor över världen och står för stora kostnader. Swedish pain society kommer också ta del i detta. Läs mer här om hur IASP vill påverka: http://www.iasp-pain.org/