Inlägg av andreas_malm

SIP Symposium "Time for Action!"

SIP Symposium ‘Time for Action!’ taking place on 23-24 May in Brussels Pain places a heavy burden not only on people but also on society, in the form of elevated healthcare, social and employment costs. We’ve reached a point of urgency for European governments and the EU Institutions to act and put the societal impact […]

2016 SASP annual meeting in Reykjavik

The SASP congress is held every year, alternatively in Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden. The congress language is English and the congress usually gathers 100-200 participants. We would like to warmly welcome you to SASP Annual meeting in Reykjavík, May 26-27, 2016, arranged by The Scandinavian Association for the Study of Pain. The 2016 […]

Nyhetsbrev Uppdrag smärta, december 2015

Uppdrag smärta har nu haft fyra fysiska möten sedan starten augusti 2015. Under hösten har vi utarbetat ett antal frågor att ställa till landsting och professionen med syfte att beskriva smärtvården i landet, identifiera goda exempel samt områden med behov av förbättring. Svaren ska utgöra underlag för expertgruppens rapport. Efter närmare analys av uppdraget och […]

Nyhetsbrev Uppdrag Smärta, september 2015

Uppdrag smärta har nu haft sitt första möte efter uppstarten i augusti. Fokus för mötet var att ta fram en tids- och aktivitetsplan och påbörja planering av kommande kartläggning (se längst ned i nyhetsbrevet för en kort sammanfattning av uppdragets omfattning). Mötet diskuterade betydelsen av att primärvårdsperspektivet ska genomsyra kartläggningen, samt tillsättningen av en tvärprofessionell […]

2016 Global year against pain in the joints

I år lägger IASP fokus på ledsmärta. Ledsmärta påverkar miljontals människor över världen och står för stora kostnader. Swedish pain society kommer också ta del i detta. Läs mer här om hur IASP vill påverka: http://www.iasp-pain.org/

Förslag till ny organisation av Swedish Pain Society

Swedish Pain Society behöver ha individuellt medlemskap och ett fungerande medlemsregister. Därför har en arbetsgrupp och styrelsen framtagit nedanstående förslag till ny organisering av Swedish Pain Society och nya stadgar. ↓ Förslag på ny organisation SPS 150602 ↓ Nya Stadgar SPS 150602