2016 Global year against pain in the joints

I år lägger IASP fokus på ledsmärta. Ledsmärta påverkar miljontals [...]