Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

I samarbete med Grunenthal

Svenskt Smärtforum 2018