Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå Universitet