Chris Fowler, Professor vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå Universitet