Björn Gerdle, Professor, Linköpings Universitet, Marcelo Rivano-Fischer, Verksamhetschef, Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus