Britt-Marie Stålnacke, Professor, Elisabeth Pietilä-Holmner, Leg Sjukgymnast, specialist inom smärta och smärtbehandling, Umeå universitet och Smärtrehab, Norrlands universitetssjukhus, Umeå