Mats Lekander, Professor i psykoneuroimmunologi vid Stockholms universitet och i Hälsopsykologi vid Karolinska Institutet, föreståndare för Stockholm Stress Center.