Anna Persson, M.D. Phd. Specialistläkare inom anestesti och intensivvård, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands Sjukhus Halmstad