Märta Segerdahl, ordförande Svenska Smärtläkarföreningen, Anna Bjarnegård, ordförande Swedish Pain Society, Marcelo Rivano Fischer, verksamhetschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus

Moderater Sverker Olofsson