Lotta Wikström, Specialistsjuksköterska, OP/IVA kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping