Anders Wänman, Professor, Umeå universitet, Ulla Caverius, Överläkare, Sektionen för barnneurologi, VO Barnmedicin,
Skånes universitetssjukhus