Laddar Evenemang

« All Events

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte, Swedish Pain Society

13 mars, 2020 @ 11:30 - 12:30

Kallelse till ordinarie årsmöte 2019

Plats: Bryggaresalen,Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Tid: Fredag 13 mars kl. 11:30 – 12:30

  1. Årsmötets öppnande
  2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig tid
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två rösträknare tillika justeringspersoner att jämte mötesordförande
   justera protokoll.
  6. Fastställande av dagordning och övriga frågor
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Verksamhetsberättelse (2019)
  9. Resultat- och balansräkning (2019)
  10. Revisionsberättelse
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (2019)
  12. Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  13. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret (2020)
  14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
  15. Valberedningens förslag till förtroendeposter och val av förtroendeposter
   • Val av vice ordförande
   • Val av styrelseledamöter (3 personer)
   • Val av suppleanter (3 personer)

   Följande mandatperioder sträcker sig till vårmötet 2021:

   • Ordförande – Anna Bjarnegård Sellius
   • Styrelseledamöter: Britt Hedenberg-Magnusson, Stefan Lundeberg
   • Suppleanter: Märta Segerdahl, Marie Persson, Marita Rydå, Anna Unneby
  16. Motioner
  17. Övriga frågor
  18. Årsmötet avslutas

 

 

Detaljer

Datum:
13 mars, 2020
Tid:
11:30 - 12:30

Arrangör

Swedish Pain Society

Plats

Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N
Stockholm, 10235 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08-555 352 02
View Plats Website

Detaljer

Datum:
13 mars, 2020
Tid:
11:30 - 12:30

Arrangör

Swedish Pain Society

Plats

Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N
Stockholm, 10235 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08-555 352 02
View Plats Website