Laddar Evenemang

« All Events

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte, Swedish Pain Society

8 mars @ 11:30 - 12:30

Kallelse till ordinarie årsmöte 2019

Plats: Bryggaresalen,Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Tid: Fredag 8 mars kl. 11:30 – 12:30

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig tid
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två rösträknare tillika justeringspersoner att jämte mötesordförande
  justera protokoll.
 6. Fastställande av dagordning och övriga frågor
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse (2018)
 9. Resultat- och balansräkning (2018)
 10. Revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (2018)
 12. Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 13. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret (2019)
 14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
 15. Valberedningens förslag till förtroendeposter och val av förtroendeposter
  Vid ordinarie årsmöte fredag 19 oktober 2018 valdes ordförande, ledamöter och suppleanter fram till vårmötet 2020 resp 2021 varvid dessa paragrafer utgår vid årsmötet 2019. Dessutom valdes revisor, revisorssuppleant och valberedning för 2019.Val vid årsmötet 2018 enligt nedan:

  Ordförande
  : Anna Bjarnegård Sellius (2019-vårmöte 2021). Omval

  Vice ordförande
  : Malin Lindbäck (2018-vårmötet 2020)

  Styrelseledamöter;

  Britt Hedenberg-Magnusson (2019-vårmötet 2021). Omval
  Stefan Lundeberg (2019-vårmötet 2021). Omval
  Rolf Karlsten (2018-vårmötet 2020)
  Susanne Lindholm (2018-vårmötet 2020)
  Carina Carlsson (2018-vårmötet 2020)

  Suppleanter
  ;
  Elena Tseli (2018-vårmötet 2020)
  Märta Segerdahl (2019-vårmötet 2021). Omal
  Eva Gåve (2019-vårmötet 2020). Omval
  Marie Persson (2019-vårmötet 2021). Nyval
  Kerstin Wahlund (2019-vårmötet 2020). Omval
  Marita Rydå (2019-vårmötet 2021). Omval
  Anna Unneby (2019-vårmötet 2021). OmvalMedlemsrevisor: Hans Johansson 2019. Omval
  Revisorssuppleant: Jan Persson för 2019. Omval

  Valberedning till vårmötet 2020:
  Malin Ernberg: Sammankallande. Omval
  Marcello Rivano-Fisher: Omval
  Mustapha Habta: Nyval

 16. Motioner
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötet avslutas

 

 

Detaljer

Datum:
8 mars
Tid:
11:30 - 12:30

Arrangör

Swedish Pain Society

Plats

Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N
Stockholm, 10235 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08-555 352 02
Webbplats:
http://www.bryggarsalen.se

Detaljer

Datum:
8 mars
Tid:
11:30 - 12:30

Arrangör

Swedish Pain Society

Plats

Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N
Stockholm, 10235 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08-555 352 02
Webbplats:
http://www.bryggarsalen.se