Laddar Evenemang

Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 27.3 2020, 08.30-16.30

Plats: Läkarförbundet, ”Bröstkorgen” tre trappor upp, Villagatan 5, Stockholm

Pris: måltider (förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) och möte för medlem i SSLF 900 kronor, övriga 1500 kronor. De fem första anmälda AT-läkarna deltar kostnadsfritt, övriga AT-läkare utan avgift, i mån av plats.

Anmälan: betala avgift till SSLFs plusgiro 18 52 70-6 senast den 15.3 och skicka anmälan till föreningens kassör, e-post kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

Obs! Glöm inte att i anmälan ange ditt namn, korrekt e-post, om du är AT-läkare samt var du arbetar som AT-läkare, medlemskap i SSLF, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.

Program

En heldag om cannabis enligt önskemål från många medlemmar. Det är ett angeläget ämne med tanke på den pågående liberaliseringsdebatten och det stora tryck på förskrivare som kommit, inte minst pga legaliseringen i Danmark. Vi diskuterar evidens för nytta och risker, toxikologiska effekter i olika åldrar, hur sker förskrivning idag, hur borde det vara, självmedicinering, kostnader, beroendemedicinarens perspektiv, gränsen bruk-missbruk, uppföljning. Och andra frågor du själv ställer till talarna!

08.30 - 9.00Kaffe och smörgås
09.00 – 9.15Välkommen till VårmötetMärta Segerdahl
09.15 - 9.45Cannabinoidernas farmakologiArne Reimers
9.45 - 10.15Placeboeffekter och cannabisKarin Jensen
10.15 - 10.30Bensträckare
10.30 - 11.00Cannabis – hur farligt är det? Medicinska risker och förgiftningarSonny Larsson
11.00 - 11.30Cannabis – riskhantering, beroende och missbruk
11.30 - 12.00Behandling och studierClaes Hultling
12.00 - 12.30Sammanfattning och frågor förmiddag
12.30 – 13.30Lunch i Läkarförbundets matsal
13.30 - 14.00Till vem, när och hur, ska vi förskriva?Sylvia Augustini
14.00 - 14.30Verksamhetens perspektiv
14.30 - 15.00Eftermiddagskaffe i Läkarförbundets matsal
15.00 - 16.15Paneldiskussionalla föreläsare
16.15 – 16.30Utvärdering och avslutPaulin Andrell, Märta Segerdahl

Föreläsare: Claes Hultling, Spinalis, Stockholm; Sylvia Augustini, allmänmedicinare och smärtläkare Göteborg och Uppsala; Arne Reimers, klinisk farmakolog, Lund; Karin Jensen, psykolog, Karolinska Institutet, Stockholm; Sonny Larsson, apotekare, Giftinformationscentralen; Slutgiltigt program med samtliga föreläsare kommer snarast.

Moderator: Märta Segerdahl, Stockholm

Utvärdering: Paulin Andrell, Göteborg

Till toppen