Laddar Evenemang

« All Events

Kurs: Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp)

18 januari, 2022

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av smärttillstånd samt planering av adekvata behandlingsstrategier.

Läs mer och ansök

Arrangör

Karolinska Institutet

Arrangör

Karolinska Institutet