Laddar Evenemang

Välkomna till SPS utbildningsdag 2021 med tema ryggsmärta.

I år (2021) kommer hela utbildningsdagen att ske digitalt via Zoom. Det ger en möjlighet för samtliga medlemmar som önskar att delta.

Temat för utbildningsdagen följer som vanligt IASPs global year som 2021 handlar om det vanliga fenomenet ryggsmärta. Ländryggssmärta drabbar upp till 80 procent av alla människor någon gång under livet och vart femte läkarbesök kan relateras till smärttillstånd i ryggen. För de allra flesta som får ryggsmärtor är det inte någon signal på en allvarlig sjukdom eller ett tecken på att man bör avstå från sina normala dagliga aktiviteter. Tvärtom visar tillgängliga vetenskapliga studier att det gynnar tillfrisknandet att fortsätta att vara aktiv, återgå till sitt arbete och motionera i lagom och ökande omfattning. Ryggsmärta har samband med andra omständigheter som sociala, psykologiska och arbetsplatsrelaterade faktorer. Dessa faktorer, exempelvis stress, oro och ängslan, tillsammans med patientens egen uppfattning om och förmåga att hantera problemet, kan ha en avgörande betydelse för övergången från akuta till mer kroniska smärtor.

Ryggsmärta medför stora samhällskostnader i form av nedsatt arbetsförmåga och stor förbrukning av sjukvårdsresurser. Ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen bland långa sjukskrivningar.

Välkomna till en dag för inspiration och gemensamt lärande där vi skapar så goda möjligheter för nätverkande och dialog som möjligt mellan deltagarna. Dessutom finns det utrymme för dialog och möjlighet att påverka på föreningens årsmöte under dagen.

Varmt välkomna!
SPS styrelse

Tid: 19 mars 2021, kl. 8.30 – 16.00
Plats: ZOOM, mötet sker endast digitalt denna gång.

Anmäl dig till SPS utbildningsdag

SPS utbildningsdag 2021 är endast öppen för medlemmar i Swedish Pain Society och är kostnadsfri.

 

 

Program utbildningsdag 19 mars 2021

08.30Inledning Anna Bjarnegård Sellius, ordförande Swedish Pain Society
08.45Hur kan vi få människor med ryggont att våga röra sig?
Mari Lundberg, fysioterapeut och professor vid Sophiahemmets Högskola.
09.15Frågestund & bensträckare
09.30Multiprofessionell riskbedömning och optimering inför ryggkirurgi - ”Spelar det någon roll om man har katastroftankar när man ska opereras i ryggen?”
Lena Fagerud, överläkare specialist i rehabiliteringsmedicin smärtlindring och allmänmedicin och Johanna Berg, leg psykolog. Båda GHP Stockholm Spine Center
10.15Frågestund & bensträckare
10.30Paus
10.45Ryggsjukdomar hos barn och ungdomar
Paul Gerhem, Överläkare, PO rek ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i Ortopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet
11.15Frågestund & bensträckare
11.30Årsmöte SPS
12.30LUNCH
13.30Långtidsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta i primärvård
Lena Nordeman, leg sjukgymnast, docent, FoU-chef FoUU-Centrum Södra ÄlvsborgFoUU primärvård Regionhälsan Västra Götalandsregionen
14.00Frågestund & bensträckare
14.15Kotkompressionen, den vanligaste osteoporosfrakturen, symptom och handläggning.
Ingrid Bergström, Överläkare, Med Dr, Docent, Gym. Dir. Osteoporoscentrum, Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge
14.45Frågestund & bensträckare
15.00Paus
15.15Digital Smärtskola - ett behandlingskomplement vid långvarig smärta.
Smärtrehabiliteringsteamet på Södra Älvsborg Sjukhus, Borås.
15.45Frågestund & bensträckare
15.55Sammanfattning & avslut av dagen samt information från Swedish Pain Society (SPS).
Anna Bjarnegård Sellius
, ordförande (SPS)
Till toppen