Laddar Evenemang

Klicka på länken nedan för att se föreläsningarna från Swedish Pain Societys utbildningsdag den 9 mars 2018

Exempel patientutbildningar från SPS utbildningsdag 9 mars 2018

Information om smärtrehabilitering.
Smärtrehab Jönköping. Film 4 min.
www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Smarta/

Teori om smärta. Understanding pain…
Film på 5 min. Även andra filmer. Från Pain Australia. Endast på engelska.
www.painaustralia.org.au/about-pain/what-is-pain

Teori om långvarig smärta för barn och ungdom.
Film 10 min. Tillgänglig på flera språk. Från Deutsches Kinderschmerzzentrum.
www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de

Om migrän för barn och ungdom.
Deutsches Kinderschmerzzentrum. Film 8 min. Finns på engelska, tyska och franska.
www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de/ueber-uns/videos/migraene/englisch-migraene/

Västerbottens läns landsting hänvisar patienter till livanda.se för internetbehandling bl.a. för smärta.
Finns även patientutbildning i andra internetbehandlingar av smärta. Olika privata aktörer.
www.livanda.se/kbt-internetterapi-smarta

Personskadeförbundet RTPs föreläsningsserie om smärta.
Nio föreläsningar på 10-15 min.
rtp.se/kunskap/smarta/webbforelasningar-om-smarta/

Change-pain. Från EFIC och Grunenthal.
Material och broschyrer. Bildgalleri för patientutbildning.
Hjärnverktyget – patientutbildning. The Pain Toolkit – patientinformation.
www.change-pain.co.uk www.change-pain.se

1177. Informationstexter om smärta och olika tillstånd.
Informationen kan skilja sig mellan olika landsting. Man kan sprida bra info-upplägg till andra landsting.
Ett exempel: www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Smarta/

1177. Information och material relaterade livsstil
tex. Avslappning och mindfulness.
www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/

Fibromyalgiförbundets broschyrer om fibromyalgi
www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/1048/1/

Fibromyalgiförbundets filmer och länkar relaterade smärta
www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/826/1/

Pain Australias factsheets.
Faktablad om olika aspekter av smärta. För nedladdning, på engelska. Vissa för patienter och andra för professionella.
www.painaustralia.org.au/getting-help/get-help-resources/factsheet
www.painaustralia.org.au/health-professionals/resources/fact-sheet

Appar relaterad smärta och smärthantering.
Rekommenderade av Pain Australia. På engelska.
www.painaustralia.org.au/getting-help/get-help-resources/apps

Film om stickrädsla för föräldrar.
IWK health centre. På engelska.
www.youtube.com/watch?v=KgBwVSYqfps

Beröring som smärtlindring för spädbarn.
Information till föräldrar eller andra. IWK health centre. På engelska.
www.youtube.com/watch?v=3nqN9c3FWn8

Till toppen