IASP Global year 2020

Nedan finner du faktablad för IASP:s globala år: Prevention of Pain

  1. Att förebygga smärta – en introduktion
  2. Att förebygga akut smärta
  3. Att förebygga att akut smärta blir långvarig och att minska effekterna av långvarig smärta
  4. Fysisk aktivitet för att förebygga smärta
  5. Patientinformation: Samarbeta med din vårdgivare för att förebygga smärta
  6. Sambandet mellan mat och smärta
  7. Läkemedel för att förebygga smärta
  8. Att förebygga långvarig postkirurgisk smärta
  9. Att förebygga lumbal ryggsmärta
  10. Att förebyggande smärta hos sårbara grupper