IASP Global year 2021

Nedan finner du faktablad för IASP:s globala år om ryggsmärta

 1. Den globala bördan av ländryggssmärta
 2. Neurobiologiska mekanismer som bidrar till ryggsmärta
 3. Miljöfaktorer som bidrar till ryggsmärta
 4. Nacksmärta
 5. Inställning till aktivitet, biomekanisk belastning och plötsligt uppblossande smärta
 6. Patofysiologisk bedömning av ryggsmärta
 7. Ländryggssmärta hos barn och ungdomar
 8. Ryggsmärta på arbetsplatsen
 9. Individanpassad vård för ländryggssmärta
 10. Träning och kronisk ländryggssmärta
 11. Ojämlikhet och ryggsmärta
 12. Utbildning i ryggsmärta
 13. Kostnadseffektiva behandlingar vid ryggsmärta
 14. Ryggont – En oundviklig del av åldrandet. Fakta.
 15. Ryggsmärta i barndom och ungdom
 16. Hanteringsstrategier vid långvarig ryggsmärta

Läs mer på www.iasp-pain.org/GlobalYear