IASP Global year 2022

Att översätta kunskap om smärta till klinisk praxis