Länkar

Internationella smärtföreningar

IASP International Association for the Study of Pain   
www.iasp-pain.org

EFIC European Federation of Pain
europeanpainfederation.eu

SASP Scandinavian Association for the Study of Pain     
www.sasp.org

WIP World Institute of Pain       
www.worldinstituteofpain.org

Smärtpodddar

Delföreningar

Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/ Sektioner/smartsektionen/

Svensk Barnsmärtförening (SBSF)
www.barnsmartforening.online

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)
Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)

Svensk förening för bettfysiologi (SBF)
5e11c1eb68bbc.site123.me

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)
www.swenurse.se/sektionerochnatverk/ sverigessjukskoterskorinomomradetsmarta

Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsällskapet
Sslf.se/svenska-smartlakarforeningen/