Uppdrag smärta har nu haft fyra fysiska möten sedan starten augusti 2015. Under hösten har vi utarbetat ett antal frågor att ställa till landsting och professionen med syfte att beskriva smärtvården i landet, identifiera goda exempel samt områden med behov av förbättring. Svaren ska utgöra underlag för expertgruppens rapport. Efter närmare analys av uppdraget och […]