Uppdrag smärta har nu haft sitt första möte efter uppstarten i augusti. Fokus för mötet var att ta fram en tids- och aktivitetsplan och påbörja planering av kommande kartläggning (se längst ned i nyhetsbrevet för en kort sammanfattning av uppdragets omfattning). Mötet diskuterade betydelsen av att primärvårdsperspektivet ska genomsyra kartläggningen, samt tillsättningen av en tvärprofessionell […]