Stipendium – Teamansökan

Swedish Pain Society (SPS) vill uppmuntra och stödja samarbete, utbildning och utveckling inom området smärta och smärtrehabilitering och utlyser ett stipendium som avser ekonomiskt bidrag för resor, auskultation, presentation av arbete vid kongresser eller liknande fortbildning inom smärta och smärtrehabilitering.

SPS prioriterar och uppmuntrar ett helt multidiciplinärt team att inkomma med en ansökan. Samtliga sökanden ska vara medlemmar i SPS.
Den sammanlagda stipendiesumman för året föreslås av styrelsen och beslutas på årsmötet.

Stipendiet kan inte sökas retroaktivt. Bidrag till inköp av material eller för att täcka inkomstbortfall medges inte. Team eller personer som tidigare har erhållit detta stipendium kommer att prioriteras lägre vid en ny ansökan.

Stipendiaterna utses av SPS:s styrelse och besked om beviljande sker skriftligt företrädesvis per e-post. Om ingen e-postadress finns per post.
Ledamot i SPS-styrelse som är medsökande i en teamansökan får ej deltaga i beslutet.

I ansökan ska syfte och kostnad anges. Endast korrekt ifyllda ansökningar kommer att granskas.

Efter att stipendiet använts ser SPS:s styrelse gärna att en skriftlig redogörelse lämnas. Denna kommer att anslås på SPS:s hemsida.

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdag är årligen 15 april. Besked till stipendiater ges inom en månad efter sista ansökningsdag.


Sökande 1 - ansvarig kontaktperson
Namn*
Telefonnummer*
E-mail*
Profession*
Arbetsplats*
Yrkesförening
Adress till arbetsplats*
Sökande 2
Namn*
Telefonnummer*
E-mail*
Profession*
Arbetsplats*
Yrkesförening
Adress till arbetsplats*
Sökande 3
Namn
Telefonnummer
E-mail
Profession
Arbetsplats
Yrkesförening
Adress till arbetsplats
Sökande 4
Namn
Telefonnummer
E-mail
Profession
Arbetsplats
Yrkesförening
Adress till arbetsplats
Sökande 5
Namn
Telefonnummer
E-mail
Profession
Arbetsplats
Yrkesförening
Adress till arbetsplats
Sökande 6
Namn
Telefonnummer
E-mail
Profession
Arbetsplats
Yrkesförening
Adress till arbetsplats
Stipendium söks för
Stipendium söks för:
KonferensStudiebesökHandledningFortbildningAnnat
Beskrivning, syfte och motivation: *
Bifoga filer


Gör så här:
Klicka först på "Välj filer".
Därefter markerar du den fil/de filer du vill ladda upp.
Om du råkar välja fel fil upprepar du processen. Ditt nya val ersätter då ditt gamla.
Högsta tillåtna sammanlagda filstorlek är 5 Mb. Accepterade filtyper är pdf, txt, doc, jpg & ppt

Ytterligare information
Kostnader *
Finansiering från arbetsgivare *
Annan finansiering *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.