Swedish Pain Societys Styrelse

Anna Bjarnegård Sellius

Anna Bjarnegård Sellius

Ordförande

Fysioterapeuterna - smärtsektionen
www.fysioterapeuterna.se
anna.bjarnegard@neuro.gu.se

Malin Lindbäck

Malin Lindbäck

Vice Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se
m.lindback@gmail.com

Carina Carlsson

Carina Carlsson

Sekreterare

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta – SSOS
www.swenurse.se/smarta/
carina.l.carlsson@sll.se

Rolf Karlsten

Rolf Karlsten

Kassör

Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsälsskapet
www.slf.se
rolf.karlsten@akademiska.se

Britt Hedenberg-Magnusson

Britt Hedenberg-Magnusson

Vetenskaplig sekreterare

Svensk förening för bettfysiologi
www.bettfysiologi.org
britt.hedenberg-magnusson@sll.se

Stefan Lundeberg

Stefan Lundeberg

Informationsansvarig

Susanne Lindholm

Susanne Lindholm

Ledamot

Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening
susanne.lindholm1@regionkalmar.se