Föreningens styrelse

Anna Bjarnegård Sellius

Anna Bjarnegård Sellius

Ordförande

Fysioterapeuterna – smärtsektionen
www.fysioterapeuterna.se
anna.bjarnegard@neuro.gu.se

Angelica Höök

Sekreterare

Marie Persson

Kassör

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se
mpl65sw@hotmail.com

Birgitta Häggman-Henrikson

Vetenskapig sekreterare

Paulin Andréll. Webbansvarig

Paulin Andréll

Webbansvarig

Linda Spinord

Utbildningsdagsansvarig