Dokument att ladda ned

→ Medlemsförteckning (kräver lösenord)

Logotyp

SPS nya logotyp – i AI-, JPG- och PNG-format (ZIP-fil)


Årsmötesprotokoll

2018
Kallelse till ordinarie föreningsmöte 2018
Protokoll årsmöte SPS 2018
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse
Bilaga 3 – Ekonomisk rapport
Bilaga 4 – Revisorberättelse
Bilaga 5 – Verksamhetsplan
Bilaga 6 – ny aStadgar
Bilaga 7 – Valberedningens förslag till ny styrelse

2017
171013 Protokoll, Årsmote SPS
Ekonomisk redovisning 2015-2016
Röstlängd / Närvarolista
Revisionsberattelse 2015-2016
Valberedningens f örslag till ny styrelse
Verksamhetsberättelse SPS 

2016
161021 SPS Årsmote (PDF-fil)

2014
141024 Årsmöteprotokoll för Swedish Pain Society 2014 (PDF-fil)


Styrelseprotokoll


2019

191016 Protokoll styrelsemöte-SPS (PDF-fil)
190905 Protokoll styrelsemöte-SPS (PDF-fil)
190506 Protokoll styrelsemöte-SPS (PDF-fil)
190307 Protokoll styrelsemöte-SPS (PDF-fil)
190109 Protokoll styrelsemöte telefon SPS (PDF-fil)

2018
181204 Protokoll styrelsemöte telefon SPS (PDF-fil)
181017 Protokoll styrelsemöte telefon SPS (PDF-fil)
180221 Protokoll styrelsemöte SPS (PDF-fil)
180507 Protokoll styrelsemöte telefon SPS (PDF-fil)

2017
171107 Konstituerande Styrelsemöte (PDF-fil)
171107 SPS styrelseprotokoll (PDF-fil)
171011 SPS styrelseprotokoll (PDF-fil)
170907 SPS styrelseprotokoll (PDF-fil)
170223 SPS styreleprotokoll (PDF-fil)
170505 SPS styrelseprotokoll (PDF-fil)
170104 SPS konstituerande styrelsemöte (PDF-fil)
170104 Protokoll extra föreningsmöte (PDF-fil)

2016
161019 Protokoll styrelsemöte (PDF-fil)
160922 Protokoll styrelsemöte (PDF-fil)
160616 Protokoll styrelsemöte (PDF-fil)
160122 Protokoll styrelsemöte (PDF-fil)

2015
150127 Protokoll för styrelsemöte (PDF-fil)

2014

140508 Styrelseprotokoll justerat (PDF-fil)
140131 Styrelseprotokoll styrelsemöte Swedish Pain Society (PDF-fil)

2013

131010 Mötesprotokoll styrelsemöte Svenskt Smärtforum MLu (PDF-fil)
130912 Mötesprotokoll styrelsemöte Svenskt Smärtforum (PDF-fil)
130624 Mötesprotokoll styrelsemöte Svenskt Smartforum (PDF-fil)
130425/16 Minnesanteckningnar styrelsemöte Svenskt Smartforum Kassörtillägg (PDF-fil)
130315 Sv Smärtforum styrelsemöte slutversion (PDF-fil)
130124 Mötesprotokoll styrelsemote Svenskt Smärtforum (PDF-fil)


Filer för nedladdning

140223 Räkningsunderlag (Word-dokument)

141119 Brevmall Swedish Pain Society svensk (Word-dokument)