Indelning i akut, långvarig och cancer-relaterad smärta – gammaldags och rentav farlig, eller still going strong?

Emmanuel Bäckryd, Universitetsöverläkare, Smärt-och Rehabiliteringscentrum, Linköping I samarbete med Grunenthal

  • 26:14
Emmanuel Bäckryd, Universitetsöverläkare, Smärt-och Rehabiliteringscentrum, Linköping
I samarbete med Grunenthal