Multimodal rehab och arbetsåtergång

Malin Hesselstrand och Christin Wennersten, Leg arbetsterapeuter, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

  • 27:27
Malin Hesselstrand och Christin Wennersten, Leg arbetsterapeuter, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping