De svåra frågorna kring opioider

Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Annica Rhodin, Överläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

  • 47:14
Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Annica Rhodin, Överläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.