Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan

  • 11:46
Marine Sturesson, Med. Dr. och leg. arbetsterapeut, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet