Christina Schön-Ohlsson: Sensomotoriskt lärande för individer med ickespecifik långvarig ryggsmärta

Christina Schön-Ohlsson Sensomotoriskt lärande för individer med ickespecifik långvarig ryggsmärta; utvärdering med optoelektronisk rörelseanalys och intervjuer.

  • 30:34
Christina Schön-Ohlsson
Sensomotoriskt lärande för individer med ickespecifik långvarig ryggsmärta; utvärdering med optoelektronisk rörelseanalys och intervjuer.