Charlotte Lundgren: Interprofessionell kommunikation vid teamarbete inom smärtrehabilitering

Charlotte Lundgren, Fil.dr Samtalsforskare och kommunikationspedagog vid Clinicum, Landstinget i Östergötland. Arbetar också som fristående konsult. Disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Samarbete genom samtal". Har tidigare gett ut boken "Teamarbete inom medicinsk rehabilitering" tillsammans med Carl Molander.

  • 30:42
Charlotte Lundgren, Fil.dr
Samtalsforskare och kommunikationspedagog vid Clinicum, Landstinget i Östergötland. Arbetar också som fristående konsult. Disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Samarbete genom samtal". Har tidigare gett ut boken "Teamarbete inom medicinsk rehabilitering" tillsammans med Carl Molander.