Hani Hattar: Kulturella aspekter på smärta

  • 39:43