Välkomsthälsningar: Marcelo Rivano, Sven-Olov Edvinsson, Martin Fahlström och Staffan Ling

  • 12:12