Gunnar Eckerdal – Smärtbehandling i livets slutskede, en algoritm

Gunnar Eckerdal, överläkare i palliativa teamet i Kungsbacka samt processägare för ”cancervårdprocessen” inom Regionalt CancerCentrum väst När läkemedelsverket 2010 kom med nya behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede kom en stor del av intresset att fokusera på s.k. palliativ sedering. Ändå innehöll dokumentet en algoritm som starkt betonar att smärtbehandling måste föregås av analys, och att till synes terapirefraktära smärttillstånd ofta efter förnyad diagnostik visar sig behandlingsbara. Endast i ett mycket litet antal fall kan metoder som vanligen används inom anestesi vara aktuella för att genom sänkt vakenhet och ibland sömn lindra det lidande som inte går att lindra på annat sätt. Algoritmen betonar att algolog måste konsulteras i processen i de fall smärtbehandlingen inte fungerar. Minst lika viktigt är dialog i vårdteamet för att patientens hela livssituation ska finnas med i den samlade bedömningen. I palliativ vård inverkar alltid flera faktorer i det som konstituerar uppleveslen av sänkt livskvalitet/lidande. De flesta läkemedel som används vid smärtbehandling i palliativ vård ger vakenhetspåverkan vid överdosering. Men överdosering förorsakar också ofta obehag/lidande för patienten – hallucinos, konfusion mm. Att medvetet överdosera analgetika för att uppnå vakenhetssänkning är alltid fel! Vi som arbetar inom algologi har fortfarande mycket att bidra med för att utrota myter som lägger hinder i vägen för god smärtbehandling! Algoritmen och hela dokumentet finns på: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Smartlindring-i-livets-slutskede1/

  • 17:37
Gunnar Eckerdal, överläkare i palliativa teamet i Kungsbacka samt processägare för ”cancervårdprocessen” inom Regionalt CancerCentrum väst

När läkemedelsverket 2010 kom med nya behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede kom en stor del av intresset att fokusera på s.k. palliativ sedering. Ändå innehöll dokumentet en algoritm som starkt betonar att smärtbehandling måste föregås av analys, och att till synes terapirefraktära smärttillstånd ofta efter förnyad diagnostik visar sig behandlingsbara. Endast i ett mycket litet antal fall kan metoder som vanligen används inom anestesi vara aktuella för att genom sänkt vakenhet och ibland sömn lindra det lidande som inte går att lindra på annat sätt.
Algoritmen betonar att algolog måste konsulteras i processen i de fall smärtbehandlingen inte fungerar. Minst lika viktigt är dialog i vårdteamet för att patientens hela livssituation ska finnas med i den samlade bedömningen. I palliativ vård inverkar alltid flera faktorer i det som konstituerar uppleveslen av sänkt livskvalitet/lidande.
De flesta läkemedel som används vid smärtbehandling i palliativ vård ger vakenhetspåverkan vid överdosering. Men överdosering förorsakar också ofta obehag/lidande för patienten – hallucinos, konfusion mm. Att medvetet överdosera analgetika för att uppnå vakenhetssänkning är alltid fel! Vi som arbetar inom algologi har fortfarande mycket att bidra med för att utrota myter som lägger hinder i vägen för god smärtbehandling!
Algoritmen och hela dokumentet finns på:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Smartlindring-i-livets-slutskede1/