Martin Ingvar – Människans smärtkontroll

Föreläsare Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet Kontroll av smärtupplevelse är en viktig grundsten i smärtupplevelsen. En allt tydligare bild börjar nu växa fram av att centralisering av smärta delvis har sin grund de patologiska förändringar i det nedåtstigande kontrollmekanismerna. Avbildningsmetoder medger idag funktionella undersökningar av dessa system både i experimentella och kliniska smärttillstånd. I en serie undersökningar har vi visat att förändrad funktion i rostrala ACC vid smärtprovokation är relaterat till fibromyalgi och att lyckad behandling (t.ex. med SNRI) samvarierar med en normalisering av funktionen i detta området. Placebomanipulationer leder också till förändringar i det nedåtstigande smärthämmande systemet. Föreläsningen ger en överblick över våra studier inom området.

  • 53:47
Föreläsare Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet

Kontroll av smärtupplevelse är en viktig grundsten i smärtupplevelsen. En allt tydligare bild börjar nu växa fram av att centralisering av smärta delvis har sin grund de patologiska förändringar i det nedåtstigande kontrollmekanismerna. Avbildningsmetoder medger idag funktionella undersökningar av dessa system både i experimentella och kliniska smärttillstånd. I en serie undersökningar har vi visat att förändrad funktion i rostrala ACC vid smärtprovokation är relaterat till fibromyalgi och att lyckad behandling (t.ex. med SNRI) samvarierar med en normalisering av funktionen i detta området. Placebomanipulationer leder också till förändringar i det nedåtstigande smärthämmande systemet. Föreläsningen ger en överblick över våra studier inom området.