Malin Ernberg – Har kvinnor mer ont än män?

Föreläsare Malin Ernberg, docent och övertandläkare, Enheten för orofacial smärta och käkfunktion, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Ett flertal epidemiologiska studier har visat att kvinnor är i majoritet i många muskuloskelettala smärttillstånd. Dessa inkluderar bl.a. fibromyalgi, temporomandibulär dysfunktion (TMD), spänningshuvudvärk, migrän och munsveda (burning mouth syndrome). Studier har också visat att kvinnor rapporterar fler smärtor, svårare smärta, mer frekvent smärta och smärta av längre duration än män (1). Experimentellt har man visat att kvinnor skattar samma smärtstimuli som mer smärtsamt, har lägre smärttrösklar och lägre smärttolerans än män. Detta är oberoende av anatomisk lokalisation, men generellt är könsskillnaderna störst för stimuli som orsakar djup, tonisk smärta (2). Även djurexperimentellt finns det könsskillnader i nociception, smärttrösklar och smärttolerans för flera olika stimuli i (3). Orsaken till detta är komplex och beror sannolikt på en mängd samverkande faktorer, både biologiska, psykologiska och beteenderelaterade. Bland de biologiska faktorerna kan nämnas genetik, könshormoner samt skillnad i centrala smärtmekanismer (kortikal aktivering, central sensitisering, smärthämning). De psykologiska faktorerna omfattar t ex skillnader i ångest, depression, stress och katastroftänkande och de beteenderelaterade bl a skillnader i vårdsökande, etniska och kulturella faktorer, könsroller, smärtrapportering och smärthantering. Troligen har detta utvecklats under årtusenden av evolution där det för kvinnor har varit av överlevnadsvärde att tidigt ge akt på smärta och sjukdom för att öka möjligheten att överleva och därmed inte äventyra avkommans fortlevnad. Referenser: 1) Dao TT, LeResche L. Gender differences in pain. J Orofac Pain 2000;14:169-84 2) Fillingim RB, Maixner W. Gender differences in the responses to noxious stimuli. Pain Forum 1995;4:209-221. 3) Mogil JS, Bailey AL. Sex and gender differences in pain and analgesia. Prog Brain Res. 2010;186:141-57.

  • 41:15
Föreläsare Malin Ernberg, docent och övertandläkare, Enheten för orofacial smärta och käkfunktion, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Ett flertal epidemiologiska studier har visat att kvinnor är i majoritet i många muskuloskelettala smärttillstånd. Dessa inkluderar bl.a. fibromyalgi, temporomandibulär dysfunktion (TMD), spänningshuvudvärk, migrän och munsveda (burning mouth syndrome). Studier har också visat att kvinnor rapporterar fler smärtor, svårare smärta, mer frekvent smärta och smärta av längre duration än män (1). Experimentellt har man visat att kvinnor skattar samma smärtstimuli som mer smärtsamt, har lägre smärttrösklar och lägre smärttolerans än män. Detta är oberoende av anatomisk lokalisation, men generellt är könsskillnaderna störst för stimuli som orsakar djup, tonisk smärta (2). Även djurexperimentellt finns det könsskillnader i nociception, smärttrösklar och smärttolerans för flera olika stimuli i (3). Orsaken till detta är komplex och beror sannolikt på en mängd samverkande faktorer, både biologiska, psykologiska och beteenderelaterade. Bland de biologiska faktorerna kan nämnas genetik, könshormoner samt skillnad i centrala smärtmekanismer (kortikal aktivering, central sensitisering, smärthämning). De psykologiska faktorerna omfattar t ex skillnader i ångest, depression, stress och katastroftänkande och de beteenderelaterade bl a skillnader i vårdsökande, etniska och kulturella faktorer,
könsroller, smärtrapportering och smärthantering. Troligen har detta utvecklats under årtusenden av evolution där det
för kvinnor har varit av överlevnadsvärde att tidigt ge akt på smärta och sjukdom för att öka möjligheten att överleva
och därmed inte äventyra avkommans fortlevnad.

Referenser:
1) Dao TT, LeResche L. Gender differences in pain. J Orofac Pain 2000;14:169-84
2) Fillingim RB, Maixner W. Gender differences in the responses to noxious stimuli. Pain Forum 1995;4:209-221.
3) Mogil JS, Bailey AL. Sex and gender differences in pain and analgesia. Prog Brain Res. 2010;186:141-57.