Emma Varkey – Fysisk träning vid migrän

Föreläsare Emma Varkey, leg. sjukgymnast, doktorand, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi, Göteborgs universitet Migrän är en folksjukdom som orsakar både ekonomiska och hälsomässiga problem för den enskilde individen och för samhället. I Sverige är över en miljon människor drabbade och hårdast drabbade är kvinnor i arbetsför ålder. Det har visat sig finnas ett samband mellan fysisk aktivitet och huvudvärk, då låg fysiskt aktivitetsnivå är kopplat till högre frekvens av huvudvärk. För människor med migrän är fysisk aktivitet inte helt okomplicerat, då hård fysisk ansträngning kan vara en utlösande faktor för migrän. Detta leder till att en del människor med migrän undviker att träna fysiskt. I en randomiserad kontrollerad studie av 91 patienter med frekvent migrän, utvärderades medelintensiv konditionsträning tre gånger i veckan och jämfördes med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska metoder. Förbättring avseende migränstatus sågs inom alla grupper, men ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. Fysisk träning kan därför vara en alternativ behandling vid migrän för patienter som inte vill eller inte kan ta förebyggande mediciner. Mekanismerna bakom varför fysisk träning skulle ge mindre migrän är ännu okända, men både fysiologiska och psykologiska orsaker diskuteras bidra till detta.

  • 20:08
Föreläsare Emma Varkey, leg. sjukgymnast, doktorand, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi,
Göteborgs universitet

Migrän är en folksjukdom som orsakar både ekonomiska och hälsomässiga problem för den enskilde individen och för samhället. I Sverige är över en miljon människor drabbade och hårdast drabbade är kvinnor i arbetsför ålder. Det har visat sig finnas ett samband mellan fysisk aktivitet och huvudvärk, då låg fysiskt aktivitetsnivå är kopplat till högre frekvens av huvudvärk. För människor med migrän är fysisk aktivitet inte helt okomplicerat, då hård fysisk ansträngning kan vara en utlösande faktor för migrän. Detta leder till att en del människor med migrän undviker att träna fysiskt. I en randomiserad kontrollerad studie av 91 patienter med frekvent migrän, utvärderades medelintensiv konditionsträning tre gånger i veckan och jämfördes med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska metoder. Förbättring avseende migränstatus sågs inom alla grupper, men ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. Fysisk
träning kan därför vara en alternativ behandling vid migrän för patienter som inte vill eller inte kan ta förebyggande mediciner. Mekanismerna bakom varför fysisk träning skulle ge mindre migrän är ännu okända, men både fysiologiska och psykologiska orsaker diskuteras bidra till detta.