Kaisa Mannerkorpi – Fysisk aktivitet vid fibromyalgi; effekter och troliga mekanismer

Föreläsare Kaisa Mannerkorpi, docent i reumatologisk forskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet Fibromyalgi (FM) kännetecknas av generaliserad smärta, trötthet, aktivitetsbegränsningar och nedsatt livskvalitet. Smärtan förklaras med central sensitisering och bristfällig central smärtinhibition. Andra förklaringsmodeller beskriver låggradig inflammation, låg aktivitet i tillväxthormonaxeln, störd microcirkulation och psykologiska faktorer. Flera studier, bland annat våra egna, visar att fysisk träning medför positiva effekter på allmän hälsa, kroppsfunktioner, symtom och livskvalitet. Majoriteten av patienter klarar lågintensiv träning, och många klarar även konditionsinriktad träning, som leder till förbättrad prestationsförmåga. På grund av aktivitetsinducerad smärta bör all träning utformas utifrån den individuella patientens mål och förutsättningar och planeras på lång sikt. Trots inledande svårigheter vid träning, upplever många patienter minskad smärta efter en träningsperiod, och förklaringsmodeller till detta presenteras.

  • 17:31
Föreläsare Kaisa Mannerkorpi, docent i reumatologisk forskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Fibromyalgi (FM) kännetecknas av generaliserad smärta, trötthet, aktivitetsbegränsningar och nedsatt livskvalitet.
Smärtan förklaras med central sensitisering och bristfällig central smärtinhibition. Andra förklaringsmodeller beskriver låggradig inflammation, låg aktivitet i tillväxthormonaxeln, störd microcirkulation och psykologiska faktorer. Flera studier, bland annat våra egna, visar att fysisk träning medför positiva effekter på allmän hälsa, kroppsfunktioner, symtom och livskvalitet. Majoriteten av patienter klarar lågintensiv träning, och många klarar även konditionsinriktad träning, som leder till förbättrad prestationsförmåga. På grund av aktivitetsinducerad smärta bör all träning utformas utifrån den individuella patientens mål och förutsättningar och planeras på lång sikt. Trots inledande svårigheter vid träning, upplever många patienter minskad smärta efter en träningsperiod, och förklaringsmodeller till detta presenteras.