Elisabeth Johannesson – Fysisk aktivitet vid Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Föreläsare Föreläsare; Elisabeth Johannesson, sjukgymnast, verksam inom hjärtrehabilitering och Lean-implementering på NärRehab, Alingsås Bakgrund Fysisk aktivitet förebygger och lindrar ett flertal diagnoser så som depression och fibromyalgi. IBS är förknippat med dessa diagnoser men det finns inga tidigare studier som undersöker fysisk aktivitet vid IBS. Syftet med studien var att se effekten av ökad fysisk aktivitet vid IBS. Metod 102 patienter randomiserades till en interventionsgrupp eller till en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick stöd av en sjukgymnast för att öka sin fysiska aktivitet och kontrollgruppen uppmuntrades att bibehålla sin tidigare livsstil. Frågeformuläret IBS Severity Scoring System(IBS-SSS) användes för att mäta förändringar i de gastrointestinala symtomen vid IBS. Resultat I kontrollgruppen fullföljde 38 (73,7% kvinnor, medianålder 38,5(19-65) år) patienter och i interventionsgruppen fullföljde 37(75,7% kvinnor, medianålder 36(18-65) år) patienter. Det fanns en signifikant skillnad i förbättring av IBS-SSS mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen(-51 (-130 and 49) mot -5 (-101 and 118), P=0,003). En signifikant större del av kontrollgruppen påvisade en försämring av IBS-symtomen jämfört med interventionsgruppen. Konklusion Ökad fysisk aktivitet förbättrar de gastrointestinala symtomen vid IBS. Fysiskt aktiva patienter kan förvänta sig mindre försämring av symtomen. Råd om fysisk aktivitet bör ges i behandlingen av patienter med IBS.

  • 10:28
Föreläsare Föreläsare; Elisabeth Johannesson, sjukgymnast, verksam inom hjärtrehabilitering och Lean-implementering på NärRehab, Alingsås

Bakgrund Fysisk aktivitet förebygger och lindrar ett flertal diagnoser så som depression och fibromyalgi. IBS är förknippat med dessa diagnoser men det finns inga tidigare studier som undersöker fysisk aktivitet vid IBS.
Syftet med studien var att se effekten av ökad fysisk aktivitet vid IBS.
Metod 102 patienter randomiserades till en interventionsgrupp eller till en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick stöd av en sjukgymnast för att öka sin fysiska aktivitet och kontrollgruppen uppmuntrades att bibehålla sin tidigare livsstil. Frågeformuläret IBS Severity Scoring System(IBS-SSS) användes för att mäta förändringar i de gastrointestinala symtomen vid IBS.
Resultat I kontrollgruppen fullföljde 38 (73,7% kvinnor, medianålder 38,5(19-65) år) patienter och i interventionsgruppen fullföljde 37(75,7% kvinnor, medianålder 36(18-65) år) patienter. Det fanns en signifikant skillnad i förbättring av IBS-SSS mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen(-51 (-130 and 49) mot -5 (-101 and 118), P=0,003). En signifikant större del av kontrollgruppen påvisade en försämring av IBS-symtomen jämfört med interventionsgruppen.
Konklusion Ökad fysisk aktivitet förbättrar de gastrointestinala symtomen vid IBS. Fysiskt aktiva patienter kan förvänta sig mindre försämring av symtomen. Råd om fysisk aktivitet bör ges i behandlingen av patienter med IBS.