Stefan R. Nilsson – Bedömning och copingstrategier för att lindra barns smärta och rädsla vid undersökningar och behandli

Föreläsare Stefan R. Nilsson, fil. dr, smärtsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Procedursmärta framkallar ofta oro och ångest. För att minska smärta och oro i dessa situationer är studier på barns upplevelser nödvändiga, liksom utvärderingen av olika interventioner. Den här presentationen kommer att beskriva och diskutera hur barn kan stödjas i att hantera sin smärta och rädsla vid bland annat medicinska procedurer. Doktorsavhandlingen omfattar ca 200 barn som skattat sin smärta själv i kombination med att en forskare har genomfört observationer för att bedöma smärta och oro. Intervjuer genomfördes också omedelbart efter procedurerna med hjälp av en intervjuguide och semistrukturerade frågor. Resultaten tyder på att sjuksköterskan behöver skapa en trovärdig relation med barnet och låta barnet få kontroll. Barnet vill också delta i beslutet om distraktionstekniker såsom dataspel och musik, vilka är användbara copingstrategier för barnet vid procedursmärta.

  • 20:27
Föreläsare Stefan R. Nilsson, fil. dr, smärtsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Procedursmärta framkallar ofta oro och ångest. För att minska smärta och oro i dessa situationer är studier på barns upplevelser nödvändiga, liksom utvärderingen av olika interventioner. Den här presentationen kommer att beskriva och diskutera hur barn kan stödjas i att hantera sin smärta och rädsla vid bland annat medicinska procedurer. Doktorsavhandlingen omfattar ca 200 barn som skattat sin smärta själv i kombination med att en forskare har genomfört observationer för att bedöma smärta och oro. Intervjuer genomfördes också omedelbart efter procedurerna med hjälp av en intervjuguide och semistrukturerade frågor. Resultaten tyder på att sjuksköterskan behöver skapa en trovärdig relation med barnet och låta barnet få kontroll. Barnet vill också delta i beslutet om distraktionstekniker såsom dataspel och musik, vilka är användbara copingstrategier för barnet vid procedursmärta.