Hillevi Busch – Rehabgarantin och sjukfrånvaron

Rehabgarantin och sjukfrånvaron Föreläsare: Hillevi Busch, fil dr i psykologi och verksam vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet. Rehabiliteringsgarantin infördes i stor skala under år 2009 och syftar till att reducera och förebygga sjukfrånvaro för de två största diagnosgrupperna i Sverige; långvarig, icke-specifik rygg/nack smärta och lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Behandlingar inom rehabiliteringsgarantin ska baseras på evidensbaserade behandlingsmetoder, vilket för smärtproblem innebär multimodal rehabilitering (MMR). MMR har tidigare enbart givits inom den specialiserade vården men infördes i och med rehabiliteringsgarantin även inom primärvården för att möjliggöra tidiga interventioner. Karolinska Institutet fick i uppdrag av socialdepartementet att utvärdera om insatserna inom rehabiliteringsgarantin leder till minskad sjukfrånvaro och förbättrad hälsa. I en nationell registerstudie har alla personer som har fått rehabilitering under år 2009 och 2010 följts och jämförts med en matchad referensgrupp avseende sjukfrånvaroutveckling. I en enkätstudie har ett urval patienter följts upp avseende hälsoutveckling. I föreläsningen presenteras resultatet av utvärderingen med fokus på smärtpatienter som har erhållit MMR och förslag på utveckling av rehabiliteringsgarantin ges.

  • 19:05
Rehabgarantin och sjukfrånvaron

Föreläsare: Hillevi Busch, fil dr i psykologi och verksam vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Rehabiliteringsgarantin infördes i stor skala under år 2009 och syftar till att reducera och förebygga sjukfrånvaro för de två största diagnosgrupperna i Sverige; långvarig, icke-specifik rygg/nack smärta och lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Behandlingar inom rehabiliteringsgarantin ska baseras på evidensbaserade behandlingsmetoder, vilket för smärtproblem innebär multimodal rehabilitering (MMR). MMR har tidigare enbart givits inom den specialiserade vården men infördes i och med rehabiliteringsgarantin även inom primärvården för att möjliggöra tidiga interventioner. Karolinska Institutet fick i uppdrag av socialdepartementet att utvärdera om insatserna inom rehabiliteringsgarantin leder till minskad sjukfrånvaro och förbättrad hälsa. I en nationell registerstudie har alla personer som har fått rehabilitering under år 2009 och 2010 följts och jämförts med en matchad referensgrupp avseende sjukfrånvaroutveckling. I en enkätstudie har ett urval patienter följts upp avseende hälsoutveckling. I föreläsningen presenteras resultatet av utvärderingen med fokus på smärtpatienter som har erhållit MMR och förslag på utveckling av rehabiliteringsgarantin ges.