Nikolaos Christidis – Serotonin receptor typ 3 i långvarig och experimentell muskelsmärta

Föreläsare Nikolaos Christidis, övertandläkare, specialist i bettfysiologi, medicine doktor och universitetsadjunkt, Karolinska Institutet Presentationen baseras på ovanstående avhandling, försvarad juni 2010. En stor del av den vuxna befolkningen lider av långvarig muskelsmärta. Ungefär hälften av dessa personer har smärtan lokaliserad till ansiktet och käkarna, vilket innebär att så mycket som ca 10-15% är drabbade. En majoritet av dessa är kvinnor. Förutom smärta och ömhet i käkmusklerna förekommer ofta nedsatt gapförmåga samt huvudvärk. Utöver det individuella lidandet är detta ett stort problem för samhället med ökad sjukfrånvaro och ökade sjukvårdskostnader som följd. En hypotes är att långvarig käkmuskelsmärta beror på stress i kombination med tandgnissling (bruxism). Bruxism leder till en överbelastning av muskelvävnaden som i sin tur misstänks orsaka syrebrist till följd av otillräcklig blodcirkulation. Detta resulterar i frigörande av inflammationsframkallande substanser, såsom serotonin, som fäster på mottagarmolekyler (receptorer) på musklernas nervfibrer (smärtafferenter) och tolkas som smärta när smärtsignalen når hjärnan. Målet med avhandlingen var att pröva hypoteserna att patienter med långvarig käkmuskelsmärta har fler 5-HT3 receptorer i smärtande muskler än smärtfria kontroller, att kvinnor har fler 5-HT3 receptorer än män och att käkmuskler har fler 5-HT3 receptorer än andra skelettmuskler. Vidare, att blockering av 5-HT3 receptorn med läkemedlet granisetron minskar smärta och ökar smärttröskeln för tryck (PPT; ett mått på ömhet) samt att denna effekt är sämre hos kvinnor och i käkmuskler. Avhandlingen visade på att frisättning av transmittorsubstansen serotonin spelar en väsentlig roll i smärtfortledningen vid långvarig muskelsmärta genom att den aktiverar 5-HT3 receptorer på perifera sensoriska nerver. Resultaten från denna avhandling visade vidare att patienter med käkmuskelsmärta har fler 5-HT3 receptorer i tuggmuskeln (masseter) än smärtfria personer, men också att kvinnor har fler 5-HT3 receptorer i tuggmuskeln än män. Denna nya upptäckt tyder på att det troligen sker en tillväxt av smärtafferenter hos patienter med käkmuskelsmärta. Slutligen visade avhandlingen att en blockering av dessa receptorer med läkemedlet granisetron (Kytril®) minskade både klinisk och experimentell muskelsmärta med en bättre effekt hos män. Tillsammans kan dessa resultat till viss del förklara den högre förekomsten av käkmuskelsmärta hos kvinnor.

  • 20:36
Föreläsare Nikolaos Christidis, övertandläkare, specialist i bettfysiologi, medicine doktor och universitetsadjunkt, Karolinska Institutet

Presentationen baseras på ovanstående avhandling, försvarad juni 2010. En stor del av den vuxna befolkningen lider av långvarig muskelsmärta. Ungefär hälften av dessa personer har smärtan lokaliserad till ansiktet och käkarna, vilket innebär att så mycket som ca 10-15% är drabbade. En majoritet av dessa är kvinnor. Förutom smärta och ömhet i käkmusklerna förekommer ofta nedsatt gapförmåga samt huvudvärk. Utöver det individuella lidandet är detta ett stort problem för samhället med ökad sjukfrånvaro och ökade sjukvårdskostnader som följd.
En hypotes är att långvarig käkmuskelsmärta beror på stress i kombination med tandgnissling (bruxism). Bruxism
leder till en överbelastning av muskelvävnaden som i sin tur misstänks orsaka syrebrist till följd av otillräcklig blodcirkulation. Detta resulterar i frigörande av inflammationsframkallande substanser, såsom serotonin, som fäster på mottagarmolekyler (receptorer) på musklernas nervfibrer (smärtafferenter) och tolkas som smärta när smärtsignalen når hjärnan.
Målet med avhandlingen var att pröva hypoteserna att patienter med långvarig käkmuskelsmärta har fler 5-HT3
receptorer i smärtande muskler än smärtfria kontroller, att kvinnor har fler 5-HT3 receptorer än män och att käkmuskler har fler 5-HT3 receptorer än andra skelettmuskler. Vidare, att blockering av 5-HT3 receptorn med läkemedlet granisetron minskar smärta och ökar smärttröskeln för tryck (PPT; ett mått på ömhet) samt att denna effekt är sämre hos kvinnor och i käkmuskler.
Avhandlingen visade på att frisättning av transmittorsubstansen serotonin spelar en väsentlig roll i smärtfortledningen vid långvarig muskelsmärta genom att den aktiverar 5-HT3 receptorer på perifera sensoriska nerver. Resultaten från denna avhandling visade vidare att patienter med käkmuskelsmärta har fler 5-HT3 receptorer i tuggmuskeln (masseter) än smärtfria personer, men också att kvinnor har fler 5-HT3 receptorer i tuggmuskeln än män. Denna nya upptäckt tyder på att det troligen sker en tillväxt av smärtafferenter hos patienter med käkmuskelsmärta. Slutligen visade avhandlingen att en blockering av dessa receptorer med läkemedlet granisetron (Kytril®) minskade både klinisk och experimentell muskelsmärta med en bättre effekt hos män. Tillsammans kan dessa resultat till viss del
förklara den högre förekomsten av käkmuskelsmärta hos kvinnor.