Christopher Lundborg – IDA vid malign smärta

Föreläsare Christopher Lundborg, vårdenhetsöverläkare, Smärtenheten, Sahlgrenska Unviversitetssjukhuset/Sahlgrenska Kontinuerlig intratekal terapi för behandling av cancerrelaterad smärta är en etablerad metod med bra behandlingsresultat. Indikationen för sådan behandling är otillräcklig smärtlindring eller intolerabla biverkningar med konventionell ickeinvasiv behandling. Intratekal smärtlindring inkluderar i de flesta fall en opioid, ofta i kombination med lokalanestetika. Opioidrelaterade biverkningar är klåda, illamående, urinretention och andningsdepression. Lokalanestetika givet intratekalt är associerat med muskelsvaghet, urinretention, sensoriska störningar samt hemodynamisk påverkan. De allvarligaste komplikationerna är meningit och nervskada relaterad till kateterinläggningen, men med adekvata rutiner är dessa komplikationer ovanliga. Med en organisation som inkluderar utbildning av personal inom såväl öppen- som slutenvård avseende handläggning av intratekal behandling, kan sådan behandling med fördel bedrivas i hemmiljö och på hospice. En förutsättning för att detta skall fungera med bibehållen medicinsk säkerhet är att anestesiologisk expertis finns ständigt tillgänglig. Med goda erfarenheter av intratekal behandling på thorakal och lumbal nivå, har behandling på hög cervikal och intracisternal använts för smärta i huvud- halsområdet. Erfarenheten av behandling på denna nivå är begränsad, men behandlingsresultaten är lovande.

  • 15:41
Föreläsare Christopher Lundborg, vårdenhetsöverläkare, Smärtenheten, Sahlgrenska Unviversitetssjukhuset/Sahlgrenska

Kontinuerlig intratekal terapi för behandling av cancerrelaterad smärta är en etablerad metod med bra behandlingsresultat. Indikationen för sådan behandling är otillräcklig smärtlindring eller intolerabla biverkningar med konventionell ickeinvasiv behandling.
Intratekal smärtlindring inkluderar i de flesta fall en opioid, ofta i kombination med lokalanestetika. Opioidrelaterade
biverkningar är klåda, illamående, urinretention och andningsdepression. Lokalanestetika givet intratekalt är associerat med muskelsvaghet, urinretention, sensoriska störningar samt hemodynamisk påverkan. De allvarligaste komplikationerna är meningit och nervskada relaterad till kateterinläggningen, men med adekvata rutiner är dessa komplikationer ovanliga. Med en organisation som inkluderar utbildning av personal inom såväl öppen- som slutenvård avseende handläggning av intratekal behandling, kan sådan behandling med fördel bedrivas i hemmiljö och på hospice. En förutsättning för att detta
skall fungera med bibehållen medicinsk säkerhet är att anestesiologisk expertis finns ständigt tillgänglig.
Med goda erfarenheter av intratekal behandling på thorakal och lumbal nivå, har behandling på hög cervikal och intracisternal använts för smärta i huvud- halsområdet. Erfarenheten av behandling på denna nivå är begränsad, men behandlingsresultaten är lovande.