Clas Mannheimer – Opioidinducerad hyperalgesi

Föreläsare Clas Mannheimer, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Successivt försämrat svar av behandling med opioider har tidigare ansetts bero på toleransutveckling och/eller progress av grundsjukdomen. De senaste åren har det dock uppmärksammats att opioider även kan aktivera pronociceptiska mekanismer, som leder till en förhöjd smärtkänslighet . Detta fenomen har kallats Opioid-Induced Hyperalgesia (OIH). De cellulära mekanismerna bakom OIH tycks ha likheter med de vid neuropatisk smärta och opioidtolerans. Etiologin bakom OIH, kliniken och behandlingsförslag kommer att diskuteras.

  • 10:33
Föreläsare Clas Mannheimer, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Successivt försämrat svar av behandling med opioider har tidigare ansetts bero på toleransutveckling och/eller progress av grundsjukdomen. De senaste åren har det dock uppmärksammats att opioider även kan aktivera pronociceptiska mekanismer, som leder till en förhöjd smärtkänslighet . Detta fenomen har kallats Opioid-Induced Hyperalgesia (OIH). De cellulära
mekanismerna bakom OIH tycks ha likheter med de vid neuropatisk smärta och opioidtolerans. Etiologin bakom OIH, kliniken och behandlingsförslag kommer att diskuteras.