Christopher Lundborg – IDA, en behandling för patienter med långvarig smärta

Föreläsare Christopher Lundborg, vårdenhetsöverläkare, Smärtenheten, Sahlgrenska Unviversitetssjukhuset/Sahlgrenska För de patienter som inte svarar med adekvat smärtlindring på konventionell farmakologisk behandling eller besväras av oacceptabla biverkningar av sådan behandling, kan intratekal terapi (IT) vara ett användbart alternativ. För patienter med långvarig icke-malign smärta är valet att använda IT mer kontroversiellt, men indikationerna är princip desamma som vid cancerrelaterad smärta. Smärta är ett multidimensionellt problem, i synnerhet långvarig smärta, och varje beslut att inleda intratekal terapi skall föregås av en multidisciplinär bedömning. Konventionell peroral terapi och ickeinvasiva terapier skall först ha prövats utan framgång eller bedömts kontraindicerade. Det är en allmän uppfattning att urvalet av patienter är av avgörande betydelse för huruvida intratekal behandling kommer att vara framgångsrik eller inte. Den förväntade långa behandlingstiden är en betydelsefull faktor som innebär speciella överväganden avseende val av läkemedel och typ av läkemedelspump. Vanligen används en opioid, och förutom klassiska opioidrelaterade biverkningar förekommer spinala granulom och endokrina störningar vid långtids bruk. När de basala förutsättningarna är uppfyllda är spinal behandling ett välfungerande alternativ med goda resultat.

  • 21:22
Föreläsare Christopher Lundborg, vårdenhetsöverläkare, Smärtenheten, Sahlgrenska Unviversitetssjukhuset/Sahlgrenska

För de patienter som inte svarar med adekvat smärtlindring på konventionell farmakologisk behandling eller besväras av oacceptabla biverkningar av sådan behandling, kan intratekal terapi (IT) vara ett användbart alternativ. För patienter med långvarig icke-malign smärta är valet att använda IT mer kontroversiellt, men
indikationerna är princip desamma som vid cancerrelaterad smärta. Smärta är ett multidimensionellt problem, i synnerhet långvarig smärta, och varje
beslut att inleda intratekal terapi skall föregås av en multidisciplinär bedömning. Konventionell peroral terapi och ickeinvasiva terapier skall först ha prövats utan framgång eller bedömts kontraindicerade. Det är en allmän uppfattning att urvalet av patienter är av avgörande betydelse för huruvida intratekal behandling kommer att vara framgångsrik eller inte.
Den förväntade långa behandlingstiden är en betydelsefull faktor som innebär speciella överväganden avseende val av
läkemedel och typ av läkemedelspump. Vanligen används en opioid, och förutom klassiska opioidrelaterade biverkningar förekommer spinala granulom och endokrina störningar vid långtids bruk. När de basala förutsättningarna är uppfyllda är spinal behandling ett välfungerande alternativ med goda resultat.