Jan Larsson – Socialstyrelsens bakgrund till beslutsstödet

Socialstyrelsens bakgrund till beslutsstödet Socialstyrelsen publicerade hösten 2007 den första versionen av försäkringsmedicinskt beslutsstöd. I augusti 2008 kompletterades beslutstödet med rekommendationer för psykiska tillstånd. Uppdraget att ta fram ett beslutsstöd fick Socialstyrelsen och Försäkringskassan från dåvarande Socialdemokratiska regeringen. Detta mot bakgrund av en alarmerande utveckling av sjukfrånvaron i Sverige. Jan Larsson berättar om hur beslutsstödet är uppbyggt, hur det arbetades fram och vilka resultat det medfört. Jan Larsson är för närvarande projektledare för ett regeringsuppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Han är tjänstledig från Socialstyrelsen där han var ansvarig för arbetet med försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Jan Larsson är sociolog och har ett förflutet inom utredning och forskning vid Sveriges Läkarförbund, Jämställdhetsombudsmannen och Stockholms socialförvaltning.

  • 19:24
Socialstyrelsens bakgrund till beslutsstödet

Socialstyrelsen publicerade hösten 2007 den första versionen av försäkringsmedicinskt beslutsstöd. I augusti 2008 kompletterades beslutstödet med rekommendationer för psykiska tillstånd. Uppdraget att ta fram ett beslutsstöd fick Socialstyrelsen och Försäkringskassan från dåvarande Socialdemokratiska regeringen. Detta mot bakgrund av en alarmerande utveckling av sjukfrånvaron i Sverige. Jan Larsson berättar om hur beslutsstödet är uppbyggt, hur det arbetades fram och vilka resultat det medfört.

Jan Larsson är för närvarande projektledare för ett regeringsuppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Han är tjänstledig från Socialstyrelsen där han var ansvarig för arbetet med försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Jan Larsson är sociolog och har ett förflutet inom utredning och forskning vid Sveriges Läkarförbund, Jämställdhetsombudsmannen och Stockholms socialförvaltning.