Elisabeth Persson – Utvärdering

Elisabeth Persson, Leg. arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Ett kort anförande som fokuserar om och problematiserar kring utvärdering. Vad, varför, hur och när ska vi mäta? Vad är en kliniskt signifikant förbättring? Mätskalor använder frågor som inte alltid är viktiga för en del patienter och vissa patienter saknar frågor om deras viktigaste mål i rehabiliteringen. Hur kan vi hantera det? Hur använder vi beskrivande statistiska mått och vet vi att våra patientrelaterade utfallsmått (PROM, Patient Reported Outcome Measures) har validitet. Vad är det som skiljer professionella bedömningar från patientrapporterade resultat? Nöjd patient = frisk/förbättrad? Missnöjd patient = dålig rehabilitering? Varför förbättras patienternas självrapporterade hälsa efter multimodal rehabilitering och varför försämras samtidigt en del variabler för vissa patienter? Hur hanterar vi detta? Kan vi mäta för att lära dvs - Är Kalle en lönsam patient? och är Du en lönsam vårdgivare? En kritisk analys av utvärdering blir allt viktigare då data presenteras on-line och jämförelser kan få stora konskevenser. Nya medicinska upptäckter leder till nya diagnoser – är det så att nya mätskalor också leder till nya behandlingar och är detta i så fall relevant? Det blir allt viktigare att mäta effekter av våra insatser tillförlitligt och då måste vi nog hjälpas åt!

  • 10:39
Elisabeth Persson, Leg. arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Ett kort anförande som fokuserar om och problematiserar kring utvärdering. Vad, varför, hur och när ska vi mäta? Vad är en kliniskt signifikant förbättring? Mätskalor använder frågor som inte alltid är viktiga för en del patienter och vissa patienter saknar frågor om deras viktigaste mål i rehabiliteringen. Hur kan vi hantera det? Hur använder vi beskrivande statistiska mått och vet vi att våra patientrelaterade utfallsmått (PROM, Patient Reported Outcome Measures) har validitet. Vad är det som skiljer professionella bedömningar från patientrapporterade resultat? Nöjd patient = frisk/förbättrad? Missnöjd patient = dålig rehabilitering? Varför förbättras patienternas självrapporterade hälsa efter multimodal rehabilitering och varför försämras samtidigt en del variabler för vissa patienter? Hur hanterar vi detta? Kan vi mäta för att lära dvs - Är Kalle en lönsam patient? och är Du en lönsam vårdgivare? En kritisk analys av utvärdering blir allt viktigare då data presenteras on-line och jämförelser kan få stora konskevenser. Nya medicinska upptäckter leder till nya diagnoser – är det så att nya mätskalor också leder till nya behandlingar och är detta i så fall relevant? Det blir allt viktigare att mäta effekter av våra insatser tillförlitligt och då måste vi nog hjälpas åt!